Het Activiteitenfonds Blaricum
biedt
 financiële ondersteuning
aan projecten
die de kwaliteit van de samenleving
in het dorp bevorderen.