Aanvraag voor ondersteuning door het Fonds

Hoe krijg je steun van het Fonds?

Wanneer je een financiële bijdrage wilt ontvangen voor een activiteit die jij wilt organiseren in Blaricum moet deze voldoen aan de volgende criteria.

  1. De activiteit moet open staan voor de gehele Blaricumse bevolking of een gedeelte daarvan.
  2. De activiteit moet bijdragen aan de sociale cohesie (het dorpsgevoel). Dit wil zeggen: Blaricummers komen samen, ontmoeten elkaar op een andere manier dan gebruikelijk en gaan verbinding aan (buiten de bekende kringetjes).
  3. Als het gaat om een terugkerende activiteit moet deze op langere termijn op eigen benen kunnen staan en dus niet afhankelijk blijven van het AFB.
  4. De activiteit mag geen individuele ondersteuning betreffen.
  5. De activiteit mag geen commercieel karakter hebben.
  6. De hoogte van een eventuele bijdrage is mede afhankelijk van het beschikbare budget, het bereik van het event onder Blaricummers en de impact op de sociale cohesie.

N.B. 

  1. De voorkeur gaat er naar uit dat de activiteit al voor minimaal 50% gefinancierd wordt door anderen. Dit is niet langer een criterium.
  2. Aanvragers dienen te hebben onderzocht of het een activiteit is die door de overheid ondersteund zou moeten worden. Het is niet langer zo dat het AFB per definitie niet iets ondersteunt wat door de overheid ondersteund zou moeten worden.