Doneer!

Help het Activiteitenfonds Helpen!

De Stichting Activiteitenfonds Blaricum (KVK 32106146) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Activiteitenfonds Blaricum voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Als ANBI is De Stichting Activiteitenfonds Blaricum verplicht een financiële verantwoording te publiceren. Deze treft u hieronder aan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@activiteitenfondsblaricum.nl.

Beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en zij ontvangen geen beloning.

Zo is er geen sprake van vergoeding voor gewerkte uren of gereden kilometers.

Wel kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden. De totaal gedeclareerde kosten bedroegen in 2020 EUR 91,19

Activiteitenverslag:

Een actueel verslag van de activiteiten die wij financieel ondersteunen kunt u terugvinden op onze website onder het menu “Projecten”.

RSIN: 8141.85.897

 

Financiële verantwoording 2022

Financiële verantwoording 2021

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017