Doneer!

Help het Activiteitenfonds Helpen!

De Stichting Activiteitenfonds Blaricum (KVK 32106146) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Stichting Activiteitenfonds Blaricum voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Als ANBI is De Stichting Activiteitenfonds Blaricum verplicht een financiële verantwoording te publiceren. Deze treft u hieronder aan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting via info@activiteitenfondsblaricum.nl.

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017

Foto afkomstig van mystic_mabel via Flickr