Over ons

Financiële ondersteuning aan projecten die de kwaliteit van de samenleving in Blaricum bevorderen.

Het Activiteitenfonds Blaricum

Het Activiteitenfonds Blaricum (AFB) is er voor alle inwoners van Blaricum, dus ook voor jou! Het Fonds helpt bij het realiseren van nieuwe activiteiten – in het bijzonder díe activiteiten die ervoor zorgen dat Blaricum een echte en hechte gemeenschap blijft. Het Fonds geeft een eenmalige financiële bijdrage aan activiteiten, die deze onderlinge band tussen de Blaricummers versterken. (sociale cohesie). De activiteiten die daardoor mogelijk worden, kunnen nèt dat beetje extra betekenen voor de kwaliteit van het leven in ons dorp en de onderlinge saamhorigheid vergroten.

Hoe is ’t begonnen.

Met een overheid die zich steeds verder terugtrekt ontstaat ruimte voor particulier initiatief. Burgers worden geacht steeds meer hun eigen verantwoordelijkheden te nemen. Daarnaast bestaat er bezorgdheid over negatieve ontwikkelingen in onze maatschappij, zoals de toenemende individualisering en onverschilligheid, de nadruk op eigen belang, isolement van mensen en onderlinge verschillen die tegenstellingen worden.

Tegen deze achtergrond nam voormalig burgemeester van Blaricum, Helma Ton, het initiatief tot de oprichting van destijds het Gemeenschapsfonds Blaricum. Met het opspelden van de Koninklijke onderscheidingen tijdens de lintjesregen in 2002 vroeg zij een vijftal Blaricummers iets terug te doen voor de Blaricumse gemeenschap door het Fonds handen en voeten te geven. Ook al is in dit geval het initiatief genomen door de burgemeester, het Fonds zelf staat los van de overheid en is een particulier initiatief.

Zo werd eind 2004 het Gemeenschapsfonds Blaricum opgericht. Na 10 jaar veranderde het Fonds van naam en werd het Activiteitenfonds Blaricum, een naam die precies aangeeft wat het Fonds doet: het financieel ondersteunen van activiteiten in Blaricum.