Herdruk boek ‘Op het oog gewone huizen’

In juni 2019 heeft het Activiteitenfonds Blaricum een financiële bijdrage geleverd aan de herdruk van een boek van Jan Greven “Op het oog gewone huizen”. Het betreft een grotendeels ongewijzigde herdruk van een boek dat verscheen in 2010. Wel zijn er twee nieuwe adressen opgenomen. Het boek bevat een fiets,-/wandeltocht door Blaricum, langs huizen waarin tijdens de bezetting iets gebeurde. Dat kan van alles zijn: van onderduikers tot stengun instructies voor het verzet. Het boek is uitgereikt door de burgemeester aan de groepen 8 van de Blaricumse basisscholen. Mede dankzij het Activiteitenfonds is het boek in eigen beheer uitgegeven. Het is een bijdrage aan de locale Blaricumse geschiedenis in de Jaren 40-45 van de vorige eeuw.